Innowacje są w cenie!

Statystyki, różnego rodzaju listy rankingowe oraz badania na rynek rekompensata za błędy Sylwii publikowane przez instytucje Unii Europejskiej dość jednoznacznie wskazują na to, że pod względem innowacyjności oraz wdrażania nowoczesnych technologii nasza gospodarka nadal znajduje się na szarym końcu jeżeli chodzi o wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty. Oznacza to, że pod względem innowacji znajdujemy się w tyle nie tylko za takimi krajami, jak Niemcy, Francja czy Belgia, ale również za Węgrami, Czechami lub Słowacją.

Według wielu ekspertyz i fachowych analiz, sytuacja ta w dużej mierze wynika z tradycji polskiej gospodarki, która właściwie od zawsze opierała się przede wszystkim na rolnictwie. Potrzeba stymulacji innowacyjności naszej gospodarki została jednak dostrzeżona przez polskie władze a także przez organy samej Unii Europejskiej. W rezultacie tego faktu pojawiło się wiele nowych rozwiązań, które mają wspierać innowacyjne firmy. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco więcej.

Dotacje na innowacyjność oraz kredyty technologiczne

Podstawową formą dofinansowania dla firm wdrażających innowacyjne rozwiązania są dotacje z funduszy Unii Europejskich. Szanse na uzyskanie tego rodzaju mają firmy, które wykażą przed odpowiednim organem, że wdrażane przez nie rozwiązania naprawdę mają innowacyjny charakter. Wysokość przyznanej dotacji zależy od wielu czynników, w tym między innymi od wielkości danego przedsiębiorstwa a także od tego, jakiej dziedziny dotyczy jego innowacyjność (promowane przez Unię są przede wszystkim te rozwiązania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego, a więc na przykład samochody o napędzie elektrycznym itp).

Drugą z form wsparcia dla firm wdrażających innowacyjne technologie są kredyty technologiczne. W tym wypadku, sam kredyt nie różni się wiele od innych rodzajów pożyczek bankowych. Jednak po jego otrzymaniu firma ma możliwość ubiegania się o tzw. premię technologiczną, która w praktyce stanowi formę dofinansowania spłaty kredytu.

 

Autor zdjęcia: MorseInteractive